Mar. 24th, 2012

applesin: (Default)
Ён прыйшоў.
Спачатку я напісаў, потым Віталь мне адказаў і вось ён прыйшоў.

фота старонак з Каляндара )
Вялікі дзякуй Віталю Воранаву [livejournal.com profile] voranau, мае найлепшыя пажаданні, здрувка і столят!

January 2013

S M T W T F S
  1 2345
6 789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 08:44 am
Powered by Dreamwidth Studios